รับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ)

พิมพ์เอกสารรายงานตัว ออนไลน์ 27-30 มี.ค. 2567 / ยื่นเอกสารที่ รร. 30 มี.ค. 2567

ม.1 ห้องปกติ แผนการเรียนที่รับสมัครสอบคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องปกติ)

พิมพ์เอกสารรายงานตัว ออนไลน์ 28-31 มี.ค. 2567 / ยื่นเอกสารที่ รร. 31 มี.ค. 2567

ม.4 ห้องปกติ แผนการเรียนที่รับสมัครสอบคัดเลือก